Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ελλειμμα 42,7 εκατ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2012 παρουσίασε έλλειμμα 42,7 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 27,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 41,3 εκατ. ευρώ ή 19% (Ιανουάριος 2012: 175,9 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2011: 217,2 εκατ. ευρώ) η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από την μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 13,8 εκατ. ευρώ ή 9,4% (Ιανουάριος 2012: 133,3 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2011: 147,1 εκατ. ευρώ). Στην μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 6,8% ή 27,5 ευρώ (Ιανουάριος 2012: 378,3 ευρώ, Ιανουάριος 2011: 405,8 ευρώ). Τέλος, το έλλειμμα του Ταξιδιωτικού Ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρη το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών ενώ επηρέασε αρνητικά το συνολικό Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

 

Πηγή: www.imerisia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου