Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Οι απαλλοτριώσεις καθυστερούν το ΕΣΠΑ

Για τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στις Περιφέρειες για την αποτελεσματική και έγκαιρη ροή της χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ ενημερώθηκε η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου σε συνάντηση με τους Περιφερειάρχες της χώρας.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι η αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων είναι η πιο σημαντική πρόκληση για όλους και υπογραμμίστηκε η βούληση για συνεργασία για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων.

Αναδείχθηκαν δυο σημαντικά θέματα για τα οποία θα εξεταστούν άμεσα λύσεις, αφενός η βελτίωση και επίσπευση των οριστικών αποφάσεων με κάθε δυνατή και νόμιμη απλοποίηση στις διαδικασίες , αφετέρου οι απαλλοτριώσεις γης και οι δυσανάλογα υψηλές τιμές (υπερεκατονταπλάσιες των αντίστοιχων αντικειμενικών αξιών) που επιδικάζονται μετά από χρονοβόρες διαδικασίες από τα Δικαστήρια.

Πηγή: www.24h.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου