Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ στον αναπτυξιακό

Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο με βάση τις βελτιώσεις που προτείνει η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, με τροπολογία στη Βουλή. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σκοπός των βελτιώσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον επενδυτικό νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών...

Πηγή: www.nooz.gr

Ως προς τον αναπτυξιακό νόμο οι αλλαγές είναι, εκτός από την κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 ευρώ:

- Ο καθορισμός κλιμακούμενου κόστους επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

- Η επανεξέταση των εκατοντάδων επενδύσεων που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

- Η ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Η παροχή παράτασης ενός έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

- Η προώθηση του καθεστώτος του συμψηφισμού.

Ως προς τον επενδυτικό νόμο οι αλλαγές είναι οι εξής:

- Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

- Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα.

- Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

- Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

- Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του υπουργείου.

- Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. ευρώ σε 20 εκατ. ευρώ στην τετραετία.

Πηγή: www.nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου